VAN DONGEN DOGS – ALGEMENE VOORWAARDEN DAGOPVANG

De algemene voorwaarden omschrijven de meest voorkomende situaties betreffende de dagelijkse werkzaamheden. Indien er zich een unieke situatie voordoet, zijn wij vrij om ter plekke een passende oplossing voor beide partijen aan te bieden.

• Uw hond dient volledig zijn ingeënt ( hondenziekte, ziekte van Weil en parvo)

• Uw hond dient gechipt te zijn en deze dient te zijn geregistreerd op uw huidige adres.

• U dient een kopie van het paspoort van uw hond (of een digitale foto) af te geven aan van Dongen Dogs

• Uw hond dient tegen vlooien, teken en wormen te zijn of worden behandeld.

• U dient WA verzekerd te zijn en uw hond moet daarin zijn opgenomen in geval uw hond schade aan derden zou veroorzaken. Als eigenaar blijft u aansprakelijk voor schade aan derden of zaken veroorzaakt door uw hond.

• Eventueel gemaakte noodzakelijke kosten bij de dierenarts komen voor rekening van de eigenaar van de hond, hierbij zullen wij eerst proberen u te bereiken m.u.v. spoedsituaties.

• U dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van uw hond zo spoedig mogelijk te melden bij een van onze medewerkers van van Dongen Dogs. Een ziekte of loopsheid kan betekenen dat uw hond (tijdelijk) wordt geweigerd. Als uw hond speciale zorg nodig heeft of iets mankeert, dient u dat tijdig kenbaar te maken. Uw hond ontvangt van ons een gele halsband, zodat duidelijk is dat uw hond iets mankeert.

• De hond wordt tijdens een intake beoordeeld en indien uw hond niet-sociaal gedrag vertoont tijdens de intake of tijdens de dagopvang, kan deze worden geweigerd.

• De hond wordt vervoerd in een bedrijfsbus in een kennel.

• van Dongen Dogs maakt gebruik van eigen halsbanden en riemen. Wij verzoeken u de halsband van de hond af te laten.

• van Dongen Dogs is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond. Er zal echter wel gestreefd worden uw hond zo droog en schoon mogelijke thuis te brengen.

• van Dongen Dogs is niet verantwoordelijk voor inbraak in het huis van de eigenaar/verzorger. Tenzij aantoonbaar nalatigheid van van Dongen Dogs.

• van Dongen Dogs haalt de hond op de overeengekomen dagen en tijden op. Als de hond echter niet thuis is omdat u bijvoorbeeld de hond bent uitlaten of we kunnen niet binnen omdat we geen sleutel hebben en er niemand thuis is om de hond aan ons af te geven sturen wij een bericht dat we geweest zijn. Deze dag brengen wij wel in rekening en kan niet worden ingehaald. Ook rijden wij niet meer nogmaals langs die zelfde dag (dit kost ons te veel tijd waardoor we te laat komen op volgende adressen). Als we de hond thuisbrengen en er dient zich een zelfde situatie voor nemen wij de hond mee naar huis en brengen wij logeer kosten in rekening, in overleg kan de hond worden opgehaald.

• U heeft recht als opdrachtgever om ten alle tijden de overeenkomst op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan niet terug betaald. We hanteren een opzegtermijn van 1 maand.

• van Dongen Dogs behoudt zich het recht om bij zeer extreem slecht en gevaarlijk weer (code oranje/rood) de dagopvang te laten vervallen voor die dag. Bij sneeuw/hagel, temperaturen boven de 30 graden, zelf brengen. Temperatuur boven de 35 graden, geen dagopvang.

• In geval van calamiteiten kan een collega-bedrijf bijspringen om dagopvanghonden op te halen dan wel thuis te brengen.

• Eventuele vakanties dienen door beide partijen tijdig worden doorgegeven.

• Wanneer de hond thuis dient worden opgehaald en u niet thuis bent dient u van Dongen Dogs van een huissleutel te voorzien (zie huissleutelcontract).

• Gemaakte foto’s tijdens de dagopvang mogen worden gebruikt voor promotiedoeleinden.

• Betaling dient overgemaakt te worden binnen 8 dagen na factuur datum. De factuur ontvangt u aan het begin van iedere maand. Indien u te laat bent met de betaling ontvangt u een herinnering. Daarna worden er verdere stappen ondernomen. Indien u de kosten niet kunt voldoen en dit op tijd bij ons kenbaar maakt (dus voordat uw dossier wordt overgedragen naar het incassobureau), kunnen wij u een passende betalingsregeling bieden. Na overdracht is dit niet meer mogelijk.

• van Dongen Dogs behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden aan te passen, te wijzigen wanneer zij dit nodig achten zonder opgaaf van reden.

• De eigenaar van de hond is vrij om gedurende de dag langs te komen om de hond te zien en eventueel eerder op te halen. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. U dient dit vooraf te melden aan onze medewerkers.

Voor abonnees: In overleg kunt u uw vaste dag wisselen binnen dezelfde week. Inhalen van een gemiste dag enkel mogelijk in overleg tot een week na de gemiste dag. Het abonnement gaat in op de 1e van de maand. Indien u eerder start, betaalt u eenmalig dat gedeelte van de maand. Er geldt een maand opzegtermijn. Bijvoorbeeld: u zegt voor de 15e dag op, dan betaalt u tot en met de 15e van de maand erop. Restitutie van het abonnement wordt niet verleend, m.u.v. overlijden van uw hond, situatie waarin u machteloos staat, altijd in overleg met een medewerker van van Dongen Dogs. Abonnementen worden achteraf betaald. U ontvangt de factuur aan het begin van de volgende maand per e-mail, tenzij anders vermeld. Indien u te laat bent met de betaling ontvangt u een herinnering via e-mail. Daarna worden er verdere stappen ondernomen. Indien u de kosten niet kunt voldoen en dit op tijd bij ons kenbaar maakt (dus voordat uw dossier wordt overgedragen naar het incassobureau), kunnen wij u een passende betalingsregeling bieden. Na overdracht is niet meer mogelijk. Het abonnement kan niet worden gepauzeerd. Enkel wanneer van Dongen Dogs gesloten is, zal dit in mindering worden gebracht op de factuur. Het abonnement is gebaseerd op 4 weken, wij rekenen de gereden weken. Bijvoorbeeld bij een abonnement van 1 keer per week, kan de hond 4 of 5 keer in de maand mee (vanwege de 5e week in de maand). Als 4 van de 5 keer uw hond is gehaald rekenen we dus de totale abonnementskosten. Bij 5 keer krijgt u de 5e keer cadeau.

Voor oproephonden: U kunt tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Annuleert u binnen 24 uur, dan wordt de dag in rekening gebracht (de werkdag begint om 9:00 uur).

VAN DONGEN DOGS – ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGDe algemene voorwaarden omschrijven de meest voorkomende situaties betreffende de training. Indien er zich een unieke situatie voordoet, zijn wij vrij om ter plekke een passende oplossing voor beide partijen aan te bieden.

• Zowel u als van Dongen Dogs hebben de mogelijkheid om na ondertekenen van het inschrijfformulier voor de training de afgesproken data van de training te wijzigen. Dit echter alleen eerder dan 24 uur van te voren tenzij onvoorziene reden.

• Wanneer van Dongen Dogs arriveert op de afgesproken data en er niemand thuis blijkt te zijn voor de training ontvangt u wel een factuur en kan de data niet kosteloos worden ingehaald.

• Als u zich bedenkt en niet gebruik wilt maken van de training na ondertekenen van het inschrijfformulier kunt u deze kosteloos annuleren één week voor de eerste afspraak plaatsvind. Bij een afmelding van de gehele training korter dan één week voor de eerste afspraak ontvangt u een factuur van 25% van het totaal bedrag. Een afmelding voor de gehele training binnen 24 uur voor de afgesproken eerste data bedraagt 50% van het totale bedrag.

• Van Dongen Dogs is niet aansprakelijk voor schade aan u, uw hond(en) of uw woning tijdens of na de training.

• Uw dient ervoor te zorgen dat de medewerker van van Dongen Dogs veilig uw woning binnen kan komen. Schade veroorzaakt door uw hond(en) aan onze medewerker en de daarbij komende kosten worden verrekent op de factuur. Tenzij aantoonbaar schuld door medewerker.

• Uw hond dient volledig zijn ingeënt (hondenziekte, ziekte van Weil en parvo)

• Van Dongen Dogs biedt geen garantie op het succesvol doorlopen van de training met gewenst resultaat, uiteraard is dit wel ons streven.

• U dient een besmettelijke ziekte (zoals bijvoorbeeld kennelhoest) van uw hond zo snel mogelijk te melden. Van Dongen Dogs heeft het recht om de training in dit geval te annuleren en te verplaatsen naar een datum waarop uw hond herstelt is.

• Van Dongen Dogs behoudt zich het recht om bij zeer extreem slecht en gevaarlijk weer (code oranje/rood) de training te laten vervallen voor die dag en een andere datum te plannen.

• Gemaakte foto’s of beeldopnames tijdens de training mogen worden gebruikt voor promotiedoeleinden.

• Betaling dient overgemaakt te worden binnen 8 dagen na factuur datum. De factuur ontvangt u na de eerste training. Indien u te laat bent met de betaling ontvangt u een herinnering. Daarna worden er verdere stappen ondernomen. Indien u de kosten niet kunt voldoen en dit op tijd bij ons kenbaar maakt (dus voordat uw dossier wordt overgedragen naar het incassobureau), kunnen wij u een passende betalingsregeling bieden. Na overdracht is dit niet meer mogelijk.

• van Dongen Dogs behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden aan te passen, te wijzigen wanneer zij dit nodig achten zonder opgaaf van reden.